Notńęrńęt veidlapu
Valitkaa alasvetolaatikosta, mitä lukuvuotta hakemus koskee
☐ Lukuvuosi 2022-2023

Lapsen tiedot

Huomioittehan, että Helsingin Montessori-koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetusta.
☐ 1. luokalle
☐ 1. luokalle varhennettuna
☐ 2. luokalle
☐ 3. luokalle
☐ 4. luokalle
☐ 5. luokalle
☐ 6. luokalle
☐ 1. luokalle vuotta my√∂hemmin
Valitkaa ensin oikea vuosi, sen jälkeen kuukausi ja päivä
Montessoripedagogiikan teorian mukaisesti valinnoissa voidaan perustellusta syystä valita oppilaita sukupuolen mukaan painotetusti.
☐ female
☐ male
☐ muu
Katsomusaineiden ryhmien määrittelyssä käytettävä tieto.
Voitte valita useamman vaihtoehdon
Toinen vieras kieli vapaaehtoisena alkaa jo 3.luokalta. ja valittavissa on silloin enemmän kieliä.
☐ ranska
☐ espanja
☐ englanti
Valinta mikäli edellä valittua kielenryhmää ei muodostu (minimi 5 oppilasta)
☐ ranska
☐ espanja
☐ englanti
☐ Lapsi opiskelee jo A1 kielt√§

Nykyisen kasvatusyksikön tiedot

päiväkoti, koulu, esikoulu
Yhteyshenkilön rooli kasvatusyksikössä
☐ lastentarhanopettaja
☐ p√§iv√§kodin johtaja
☐ lastenhoitaja
☐ luokanopettaja
☐ rehtori
☐ erityisopettaja
☐ Cits:

Oppilaan montessoritausta

Voitte valita useamman vaihtoehdon
Miten pitkään lapsi on ollut montessorivarhaiskasvatuksessa (ml. montessoriesikoulu) ja/tai montessoriluokalla? Tarvittaessa todennettava pyynnöstä.

Oppilaan koulunkäynnin erityispiirteet ja oppimisen tuki

Kirjaa tähän mahdolliset tukitoimeet ja tarpeet laajasti, jotta voimme määritellä tuen tarpeet ja koulun resurssit lapsen edun mukaisesti.

Onko lapsellanne erityisiä tarpeita esim. kehitykseen, oppimiseen, terveyteen, lääkitykseen, toiminnanohjaukseen tai kielelliseen kehitykseen liittyen?
Kuvailkaa lapsenne erityisiä tarpeita
Tukiopetus, erityisopetus tai muut tukijärjestelyt
Kuvailkaa järjestettyjä tukitoimia

Tiedonsiirtolupa

Vanhempaintoimikunta

Koulu on vanhempien perustama ja ylläpitämä koulu. Koulun henkilökunta tarvitsee aika-ajoin apua vanhempaintoimikunnalta eli vanhemmilta.

Huoltaja1

Huoltaja2

Hakemuksen lisätiedot

☐ P√§iv√§kodista/koulusta
☐ Yst√§v√§lt√§/tutulta
☐ Internet-artikkelin kautta
☐ Lehtiartikkelin kautta
☐ Internetin hakukoneella
☐ Sosiaalisesta mediasta
☐ Muualta