2,00 $ USD
vienam bērnam mēnesī

Neierobežotas klases. Neierobežots personāls.
Neierobežots atbalsts un apmācība.

Katru mēnesi jums ir jāmaksā tikai par bērniem, kas aktīvi piedalījušies iepriekšējā mēnesī.

Ja vasarā esat slēgts, neko nemaksā. Ja dažu mēnešu laikā jums ir mazāk bērnu, jūs maksājat mazāk.

Pieprasīt demonstrāciju